Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat U een product bestelt op onze website. Door één van onze producten te bestellen op onze website, verklaart U zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Steigerhoutonline.be en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website Steigerhoutonline.be. Steigerhoutonline.be heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Steigerhoutonline.be te wijzigen. Steigerhoutonline.be is eigendom van All in 1 Projects Bvba, Eikestraat 67, 9550 Steenhuize-Wijnhuize .

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Overeenkomst tussen u en Steigerhoutonline.be
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Steigerhoutonline.be en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening of bij contante betaling bij afhaling . Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien Steigerhoutonline.be de bestelling om één of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat de laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Steigerhoutonline.be kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door Steigerhoutonline.be aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven.

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de zomer zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Het gaat hier dan ook om gebruikt hout waardoor de structuur en de kleur van het onbehandeld hout enigszins kunnen afwijken van de modellen.  
Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout en/of het onredelijk gebruik – onjuiste behandeling van het voorwerp.

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Steigerhoutonline.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van de voorraad. Steigerhoutonline.be doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Steigerhoutonline.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.


Betaling en betalingswijze
De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of de factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten en zijn inclusief BTW. Betaling kan via overschrijving op onze rekening. U kan ook uw bestelling afhalen en betalen op Eikestraat 67, 9550 Steenhuize-Wijnhuize, na afspraak. Eens de bestelling geplaatst nemen wij hierover contact met u op. Betaling kan enkel in euro.

De betaling dient 10 dagen na orderdatum te zijn voldaan. Van zodra wij de betaling hebben ontvangen zorgen wij ervoor dat de bestelde goederen binnen 1 tot max 4 weken geleverd kunnen worden. Voor een exactere leveringstermijn kan u steeds contact opnemen via mail info@steigerhoutonline.be.

Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via koerierdienst/post of door Steigerhoutonline.be. De verzendkosten voor levering binnen België bedraagt vanaf 8,00 euro. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecifieerd door de klant in zijn bestelling. Voor levering in Nederland of andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Steigerhoutonline.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens transport.

De levering gebeurd tot aan de eerste drempel.

De leveringstermijn bedraagt 1 werkdag tot maximaal 4 weken na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de leveringstermijn langer is, wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

Afhaling van artikelen kan gebeuren via telefonisch afspraak te Steenhuize-Wijnhuize, Eikestraat 67.

Annuleren van de transactie
Steigerhoutonline.be is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om binnen de 24u te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Steigerhoutonline.be een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.


Terugneming en terugbetaling (herroepingsrecht)
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (bv verkeerde producten, …), kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

Gegevens van de klant
Door gebruik te maken van de online shop van Steigerhoutonline.be stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Steigerhoutonline.be van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Steigerhoutonline.be. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan doorvoor steeds terecht bij Steigerhoutonline.be.

Eigendomsrecht
Steigerhoutonline.be blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Steigerhoutonline.be en de opdrachtgever is het Belgisch Recht van toepassing.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden kan u ons steeds contacteren.